Fokus på mig, Vuxensyskon

Samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" är till för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Här finns berättelser, teman, övningar och frågor där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv.

Att vara syskon till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. Det som är positivt, meningsfullt och berikande finns där och det är inte så komplicerat att hantera. Men det finns också erfarenheter, tankar och känslor som inte alltid är så lätta att prata om. Nu finns ett samtalsmaterial att utgå ifrån. Se bifogad fil längst ned på sidan.

Projekt Vuxensyskons uppdrag har varit att möta vuxna syskon och få en bild av vad syskonskapet innebär och vilket stöd som önskas. Vi har ställt frågorna; Hur har det varit för dig? Vad vill du prata om? Vad behöver du? Efter 3 år vet vi att det finns ett starkt behov att sätta ord på sina upplevelser, att få förståelse för sina svårigheter och framför allt; att känna samhörighet.

Vi har mött långt över 100 vuxensyskon i olika generationer och livssituationer. I våra samtalsgrupper; live och digitalt har vi haft återkommande samtal över tid. Omständigheterna har varit vitt skilda men de gemensamma nämnarna har ändå varit väldigt tydliga oavsett vilken diagnos det har handlat om. Det är utifrån syskonens samlade erfarenheter vi har skapat det här samtalsmaterialet. De teman som finns i "Fokus på mig, Vuxensyskon" återspeglar de dilemman många vuxensyskon brottas med.

Vi är oerhört tacksamma över det förtroende och den respons vi fått från alla vuxensyskon som varit delaktiga i projektet. Utan era berättelser och insikter, skratt och gråt, hade detta inte varit möjligt. Vi vill rikta ett extra tack till er som har skrivit ner er berättelse och väljer att låta den finnas med i samtalsmaterialet.

Vår förhoppning är att "Fokus på mig, Vuxensyskon" kommer att användas som utgångspunkt för samtal och reflektion. Låt det bli ett stöd för dig som vill få en ökad förståelse för dig själv. Du kan göra det på egen hand men det kan vara skönt att göra det tillsammans med andra. Det kan exempelvis ske genom kommunens anhörigstöd, i en studiecirkel eller i en anhörigförening. Det finns många som känner sig ensamma i sin upplevelse. Nu vet vi att det mest betydelsefulla är att få känna igen sig i andras berättelser. 

Nu finns inspirationsfilmen "Syskon är också anhöriga". Se här: https://youtu.be/kXElJVIaE7E

Har du frågor om samtalsmaterialet kontakta oss gärna!

Rakel Lornér och Maria Blad

 

Bifogade filer