Om oss

Vuxensyskon är ett projekt som drivs av Bräcke diakoni. Projektet är möjligt tack vare medel från Arvsfonden och pågår till och med juli 2020.

Målet? Att uppmärksamma vuxna syskon till personer som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. En grupp av anhöriga som inte så ofta syns i den offentliga debatten.

Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom är ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser. Många vuxna syskon har upplevt en barndom där föräldrarnas tid och engagemang har ägnats åt praktiska och medicinska frågor som inte kan väljas bort. Andra har erfarenhet av att sjukdomen eller skadan uppstod senare i livet. Oavsett hur bakgrunden ser ut känner många syskon ett stort ansvar gentemot ursprungsfamiljen. Kärlek och omtanke kan hamna i konflikt med känslor som inte alltid är så lätta att prata om. Och vad händer sedan, när föräldrarna inte längre orkar?

Vi erbjuder fullt fokus på dig som har funderingar, känner oro och/eller vill möta andra syskon med liknande erfarenheter. Man definierar själv om man ingår i målgruppen eller inte, det vill säga om frågeställningarna som projektet vill belysa, känns angelägna. Här kan du dela med dig av dina tankar, känslor och berättelser och även ta del av andras. Det skapar samhörighet och kan ge nya insikter och kraft.

Under projektets tre år håller vi samtalsgrupper, skapar ett studiecirkelmaterial och arrangerar konferenser för att synliggöra syskonskapets olika aspekter. I samarbete med Nka skrivs en sammanställning av den kunskap som finns inom området och Östra teaterns pjäs ”Skuggsyskon” är särskilt framtagen för att belysa området.

Vi utgår från Göteborg, men har kontakt med syskon och professionella i olika delar av landet.

Samarbetspartners i projektet är RBU i Göteborg med omnejd, FUB riks, Autism & Aspergerförbundet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Anhörigas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan.

 

 

 

Bifogade filer