Pjäsen Skuggsyskon

Produktionen av pjäsen Skuggsyskon ingår i Projekt Vuxensyskon. Teater kan på ett mer känslomässigt plan skapa förståelse, väcka engagemang och reaktioner. Låt samtalet om erfarenheter, tankar och känslor börja.

Skulle er organisation, arbetsplats eller förening vilja se Skuggsyskon?

Se kortfilmen: Tankar om Skuggsyskon!

Östra Teatern är en utbildningsteater med många års erfarenhet av att lägga aktuella och laddade frågor på bordet.

Samtliga delar i processen, från research och manus till regi och gestaltning, utförs av professionella aktörer. Producent Ulrika Ragnar Borell är en mycket skicklig organisatör med lång erfarenhet av samverkan. För prisuppgifter, turnéplan och bokning; kontakta Ulrika på: info@ostrateatern.se

Att erbjuda pjäsen Skuggsyskon för syskon är ett sätt att synliggöra syskonperpektivet. En gemensam nämnare hos de syskon vi har kontakt med i projektet är just att det egna perspektivet upplevts som en ickefråga i olika sammanhang. Det vill vi ändra på!

Att ge Skuggsyskon plats på en konferens/studiedag/personaldag är ett ypperligt tillfälle att få ett mer systemteoretiskt perspektiv på funktionshinderpolitiken. Ingen människa är en ö. Vi påverkas av våra sammanhang, oavsett funktionsförmåga. Det handlar inte om att placera skuld någonstans, det handlar om att hantera de värderingar som ständigt strömmar emot oss. Vi behöver få syn på dem.

Vi vet att det finns en längtan från alla parter att kunna tala med varandra om saker som berör oss. Som berör annat än individuella insatser och teknikaliteter. Skuggsyskon är ett konkret verktyg att använda för att skapa ett sådant samtalsklimat.

Stort tack till samtliga inblandade! Ni vet vilka ni är!