Samtalsgrupp på webben

- för dig som är syskon till någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när det finns en sjukdom eller funktionsnedsättning med i bilden? Många syskon beskriver känslan av att vara ensamma i sin situation, att det skulle vara skönt att dela sina erfarenheter med andra.

I gruppen använder vi samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon"  som innehåller berättelser, teman, övningar och frågeställningar där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv. Du kommer att få tillgång till samtalsmaterialet innan gruppen startar.

Vi träffas sex torsdagar i rad med början den 23 januari.

Tid: klockan 17 - 19
Samtalsledare: Rakel Lornér och Maria Blad

Förutsättning: Tillgång till dator, surfplatta eller telefon där du kan bli inbjuden till ett digitalt mötesrum. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

Det kommer att vara ett videosamtal där alla ser varandra.

Anmäl dig till:Rakel på rakel.lorner@brackediakoni.se eller 031-50 27 67 senast den 16 januari. Obs! Begränsat antal platser.