Samtalsgrupp på webben

Projekt Vuxensyskon i samarbete med anhörigstöd i Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun

Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när det finns en sjukdom eller funktionsnedsättning med i bilden? Många syskon beskriver känslan av att vara ensamma i sin situation, att det skulle vara skönt att dela sina erfarenheter med andra.

I gruppen använder vi samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon"  som innehåller berättelser, teman, övningar och frågeställningar där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv. Du hittar samtalsmaterialet här:

https://www.brackediakoni.se/sites/default/files/attachments/fokus_pa_mig_vuxensyskon.pdf

 Vi träffas sex tisdagar i rad med början den 14 april.

Tid: klockan 17.30 - 19.30
Samtalsledare: Lina Tovhult, delaktig i projekt vuxensyskon och Helén Öberg, anhörigkonsulent i Habo/Mullsjö kommun.

Förutsättning: Tillgång till dator, surfplatta eller telefon där du kan bli inbjuden till ett digitalt mötesrum. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

Det kommer att vara ett videosamtal där alla ser varandra.

Anmäl dig till: vuxensyskon@hotmail.com eller ring Helén Öberg på tfn 070-645 54 50

Boende i Jönköping/Habo/Mullsjö kommun ges förtur därför är det bra om du anger ort i anmälan. Begränsat antal platser. 

SAMTALSGRUPPEN HAR STARTAT