Samtalsgrupp på webben

- för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom.

Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när det finns en sjukdom eller funktionsnedsättning med i bilden? Många vi har pratat med berättar om känslan av att vara ensamma i sin situation. Och att det skulle vara skönt att dela sina erfarenheter med andra.

Vi utgår från de gemensamma nämnare som syskon tidigare lyft i våra samtalsgrupper, och låter sedan samtalet formas av det som är mest angeläget för er. Vi kommer att utgå från texter, övningar och frågeställningar där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv.

Vi träffas på tisdagar vid fem tillfällen:
10 september, 17 september, 25 september, 8 oktober, 15 oktober

Tid: klockan 17 - 19
Samtalsledare: Rakel Lornér och Maria Blad

Förutsättning: Tillgång till dator, surfplatta eller telefon där du kan bli inbjuden till ett digitalt mötesrum.

Det kommer att vara ett videosamtal där alla ser varandra.

Anmäl dig till:Rakel på rakel.lorner@brackediakoni.se eller 031-50 27 67 senast 30 augusti. Obs! Begränsat antal platser.

Bifogade filer