...som är vuxensyskon och vill möta andra.

För att det skall skapas samtalsgrupper behöver de som kan hålla i grupperna förstå att det finns en efterfrågan.

Vi har under åren utbildat 73 blivande ledare i samtalsmaterialet ”Fokus på mig, Vuxensyskon” och det finns ett webbinarium som handlar just om att bjuda in till samtalgrupp som finns på Nkas hemsida. Se här! 

Här nedanför listar vi lite olika alternativ som du kan vända dig till. Var beredd på att det kanske inte finns någon grupp just nu, men det är viktigt att visa på efterfrågan för att det skall kunna bli någon grupp. 

Digitala samtalsgrupper nationellt 

Under hösten 2020 undersökte Nka möjligeten att samordna digitiala samtalsgrupper nationellt. Det visade sig finnas ett stort intresse för att bidra i detta arbete. Anhörigkonsulenter i Nationellt Nätverks för Vuxensyskon bildades. 

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp för Vuxensyskon? Anmäl dig här!

Vuxensyskon i fokus 

För dig som vill reflektera på egen hand eller kanske förbereda dig inför en samtalsgrupp så finns ett webbprogram som bygger på samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon".  Programmet är kostnadsfritt och tillgängligt här! 

Anhörigstöd i din kommun 

Du kan vända sig till anhörigstödet i sin egen kommun. Du hittar kontaktuppgifter på din kommuns hemsida genom att söka ”Anhörig”. Du kan även ringa din kommuns växel och fråga efter anhörigstöd.Berätta att du är anhörig och önskar någon att få prata med. 

Det är inte säkert att de känner till begreppet Vuxensyskon, men alla känner till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Det kan därför finnas en poäng att du hänvisar till Nka och att de varit med och tagit fram metoder för stöd.  

Studieförbundet Vuxenskolan 

Vi har samarbetat mycket med Studieförbundet Vuxenskolan. Om du bor på en ort där de finns så kan man vända sig dit och efterfråga studiecirkel utifrån "Fokus på mig, Vuxensyskon". Studieförbundet Vuxenskolan är vana att samarbeta med det kommunala anhörigstödet, intresseorganisationer och anhörigföreningar. Om de ser att det finns en efterfrågan på just samtalsgrupper för Vuxensyskon så är de bra på att samordna och arrangera studiecirklar.

https://www.sv.se/

Anhörigförening

Anhörigas Riksförbund har en förteckning över de anhörigföreningar som finns i landet. Se länken nedan. En anhörigförening kan också vara en utgångpunkt för syskongrupper. Studieförbundet Vuxenskolan och olika anhörigföreningar är vana att arbeta tillsammans. 

https://anhorigasriksforbund.se 

Intresseorganisation

Är du redan aktiv i en intresseorganisation som exempelvis Autism & Asperförbundet, RBU eller FUB? Dessa organisationer har varit delaktiga i Projekt Vuxensyskons ledningsgrupp. Kanske är ni tillräckligt många syskon inom din föreningen som skulle vilja mötas och dela erfarenheter med varandra?