Temadag för blivande studiecirkelledare

Under våren ordnar vi i Göteborg den första temadagen för dig som vill starta en grupp för vuxensyskon.

Är du intresserad av att leda en studiecirkel med vuxna syskon och vill ha fördjupad förståelse för de teman som tas upp?

Här kommer ett tillfälle för dig att tillsammans med andra blivande cirkelledare gå igenom materialet och reflektera kring de tankar, känslor och frågor som kan uppstå.

Datum: 26 april
Tid: 10.00- 16.00
Plats: Diakonivägen 10 A, Göteborg
Kost: Fika och lunch ingår!

Anmälan: Kontakta Rakel: rakel.lorner@brackediakoni.se eller 031-50 27 67 

Osa: senast den 12 april

Temadagen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Götaland