Ytterligare en utbildningsdag för blivande ledare

 Varmt välkommen att få en introduktion i samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon.

Under utbildningsdagen kommer vi att lyfta vad det kan innebära att vara anhörig, ur ett syskonperspektiv. Vi kommer även att gå igenom samtliga teman och tillsammans testa en del av övningar så att de blir begripliga och känns naturliga att använda.

Det kommer att finnas gott om utrymme för frågor och samtal under dagen.

Tid: tisdagen den 9 juni kl. 9.15 - 15.30

Plats:  Zoom, en digital mötesplats.

Anmäl dig till: vgregion@sv.se eller tfn: 0522- 65 33 33 senast 2 juni

Obs! mailadress och postadress då vi kommer att skicka samtalsmaterialet hem till dig. 

 Frågor? Kontakta maria.blad@brackediakoni.se 031 50 27 65

Dagen innan, dvs den 8 juni kommer det ges möjlighet att få se en inspelad version av den specialskrivna pjäsen Skuggsyskon. Länken skickas till dig och är exklusiv för detta tillfälle. Passa på att se pjäsen som ger en verklig bild över vad det kan innebära att vara vuxensyskon.

Varmt välkomna!

Rakel Lornér och Maria Blad, Projekt Vuxensyskon