Ett medmänskligare samhälle

Att skydda och värna om de vi finns till för är vår viktigaste uppgift, oavsett läge i samhället. Med samarbete, noggrannhet, tydliga rutiner, uppmärksamhet på symtom och en stor nypa medmänsklighet har vi lyckats hålla smittan i schack.

Så hanterar vi covid-19 >>

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni