Med anledning av Coronaviruset Covid-19: Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av COVID-19. Har du lindriga besvär rekommenderas du stanna hemma till och med 48 timmar efter att dina besvär gått över. Har du mer uttalade besvär eller andra frågor vänligen ring vår telefonrådgivning på nummer 0515-71 72 00 alternativt sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Sjukgymnast

För tillfället har vi inga tillgängliga tider till sjukgymnast på Centralhälsan. Vi hänvisar till Bräcke diakoni Primärvårdsrehab på Kurorten, 0515-433 21.

Om du har värk i leder, ont i rygg och nacke så är det bra att börja med en bedömning hos sjukgymnast.