Om det är svårt att komma fram i telefon kan du också kontakta oss digitalt (kräver Mobilt Bank-ID). Den senaste informationen kring vaccination hittar du under Covid-19 i menyn.

Influensavaccination

Vi börjar vaccinera mot säsongsinfluensa 9/11 Vaccinationen är kostnadsfri för riskgrupper.

Fortsatta tider för drop-in i Christinae kyrka för influensavaccin och covidvaccin:

7/12 kl 13-17

12/1 kl 13-17

18/1 kl 13-17

Vi har enbart några få tider för vaccination på vårdcentralen för de personer som ej har möjlighet att köa vid drop-in vaccinering. Vi ber er att ej ringa vårdcentralen, då det hindrar dem som söker vård från att komma fram via telefon, utan hänvisar till drop-in samt att webboka sig på 1177.se där man kan se alla mottagningars tillgängliga tider!

Riskgrupper som rekommenderas vaccination (information från Folkhälsomyndigheten)

De personer som har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination.

Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

  • alla personer över 65 års ålder
  • gravida efter graviditetsvecka 16
  • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma

- diabetes mellitus

- andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

- kronisk lever- eller njursvik

- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

  • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

För dig som är 65 år kommer det även att finnas möjlighet att även ta dos 3 av covidvaccinet, inför vaccineringen behöver du veta vilket vaccin du fått tidigare, samt att det gått minst 5 månader sedan du fått dos 2.

 

OBS! Om du har vaccinerat dig med annat vaccin måste det gå 1 vecka innan du kan ta covid-dos 3. Dock går det bra att ta influensavaccin och covidvaccin dos 3 samtidigt.