Jobba hos oss

Att jobba i dödens närhet innebär ett stort fokus på livet. Det gör det möjligt att ta vara på nuet och erbjuda sånt som ger livskvalitet till våra gäster.

Vi arbetar utifrån ett palliativt förhållningssätt där hela människan är viktig, såväl fysiska, psykiska, sociala som existentiella aspekter. Till vår hjälp har vi de 6 S:n – självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtom, strategier och sammanhang läs mer här (läk öppnas i nytt fönster)

Vi arbetar på ett flexibelt sätt i team med sjuksköterska och undersköterska beroende på vilka behov våra gäster har. Läkare rondar två gånger per vecka på plats och övrig tid har vi tillgång till jourläkare via telefon. Som stöd finns även fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, präst och diakon.

Så gott som varje vecka finns det någon form av avdelningsmöte där vi, förutom formella APT, även får fortbildning, arbeta med rutiner eller bearbeta saker som händer i arbetet.

Välkommen att höra av dig om du är intresserad av att arbeta hos oss! 

Det finns även möjlighet för dig som arbetar med t.ex. onkologi eller som biståndshandläggare att komma och besöka oss, boka bara tid i förväg så att vi kan planera det på ett bra sätt.