Därför pratar vi om våld

Att bli arg och irriterad är fullt mänskliga beteenden. Men vi känner nog alla när vi går över en gräns. Att ha omvårdnaden av sin partner innebär ansvar dygnet runt, med små möjligheter till återhämtning, kan pusha oss människor närmare den gränsen. Därför pratar vi i Bräcke projekt ”I nöd och lust” om våld, övergrepp och kränkningar på årets anhörigriksdag.

”Jag är så arg över att du inte är den du en gång var”

Ett ganska talande citat. Det kommer från en kvinna som skrivit dagbok under tiden hon levde tillsammans med sin man som fick en demenssjukdom.

I projektets samtal om våld på Anhörigriksdagen delar hon med sig av sin berättelse och orsaker till att hon gjorde saker som hon idag ångar och skäms för. Projektgruppen samtalar med en kurator om vad man som anhörig kan göra för att förhindra att själv gå över gränsen, samt hur viktigt stödet från människor i ens närhet är. Liksom vikten av att be om hjälp.

Vad är egentligen våld?
Men vad är egentligen våld? Detta diskuterar vi i samtalet. Så här säger Johanna Simmons, ST-läkare i geriatrik som forskar på våld mot äldre:

–  Även om det finns tydligt skrivna definitionen av vad våld är så är det inte så lätt att översätta detta tillverkligheten. Våldet sker alltid i ett sammanhang och det påverkas av de som är inblandade, den som blir utsatt och situationen i sig. Det betyder att gränsen alltid kommer vara flytande.

Hon fortsätter.

Det är också viktigt att säga att våldet inte behöver ske med avsikt att skada någon. Ibland utsätter vi varandra för saker vi inte vill och det kan vara personer vi inte bryr sig om.

I de anhöriggrupper vi i projektet diskuterat begreppet ämnet våld har de allra flesta deltagarnas första reaktioner varit att “ja, det där är nog bra att prata om men det gäller inte mig”. Därav titeln på projektets inslag på Anhörigriksdagen; “våld, övergrepp och kränkningar. Det angår inte mig. Eller?”. För efter flera träffar och många diskussioner har det ändå kommit fram att de flesta gjort eller sagt saker de egentligen inte velat göra gentemot sin partner.

Avlastning - en nyckel

En viktig nyckel för att kunna hantera sin svåra situation är som alla nämner avlastning och att ta emot hjälp.
Det kan dock vara svårt att se det i rätt tid och flera anhöriga berättar att de önskat de fått eller tagit emot avlastning i ett tidigare skede.

 Därför är det så viktigt att prata om hur man har det och att andra frågar den anhöriga. Människor runt omkring ser bara en liten bit av det här. För den som vårdar är det dygnet runt. Det händer något med oss människor när vi inte får sova och inte får vila och inte får hjälp och inte har någon att prata med om sina känslor, och då händer det att man går över gränser ibland, säger Camilla Limsjö.

Med samtalet på Anhörigriksdagen hoppas vi att flera ska prata om de risker för våld som finns i en relation när en är vårdare. Vi önskar att anhöriga själva kan reflektera över sin situation och se eventuella risker i den egna relationen.

–  Vi önskar även att anhöriga som ser samtalet och känner igen sig i det vi pratar om kan tänka att “vad skönt, jag är inte vare sig knäpp eller ensam som beter mig så här” och också känna sig stärkt att kunna göra något åt sin situation, säger Lisa Schjelde, projektledare.

Vi tar även fram en film om våld
Projektet tar även fram en informationsfilm och samtalsmaterial inom ämnet våld, övergrepp och kränkningar som kommer kunna anvädas exempelvis i anhöriggrupper eller av anhörigkonsulenter för att tala om våld i relationen. Filmen kommer också finnas tillgänglig för anhöriga via webben.

I Bräcke projekt I nöd och lust tar vi fram verktyg som ska stärka dig som är över 65 år och stöttar eller vårdar din partner i hemmet.