IOP Ensamkommande

Välkommen att ta del av resultaten från den följeforskning som gjorts på ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Göteborg för mottagande av ensamkommande.

IOP Ensamkommande startades strax innan migrationsvågen 2015 och fick stort genomslag för sin unika idé och organisering kring ensamkommande. IOP:t formades som en samverkan mellan Göteborgs stads socialresursförvaltning och nio idéburna organisationer. Partnerskapet varade i cirka tre år och åstadkom bland annat nya samverkansrelationer och resursorganiseringsformer samt nya och komplementära tjänster.

Trots sina framgångar i arbetet med ungdomar och boendepersonal blev parterna tvungna att avbryta samarbetet i förtid. Givet dess omfattning, ambition och samarbetslängd är IOP Ensamkommande ett intressant fall som vi menar bidrar med viktiga insikter i och lärdomar om denna relativt nya och outforskade relationsform. 

Under ett seminarium på Arena: Första Lång i februari 2019 presenteras den forskning som gjorts på detta IOP, framgångsfaktorer och utmaningar man sett under avvecklingsfasen samt upplevda skillnader mellan IOP och upphandlingar.

Resultaten presenteras av Inga Narbutaité Aflaki, Karlstads Universitet och Henrik Eriksson, Chalmers Tekniska Högskola. Här hittar du deras presentationer. 

Vill du läsa rapporterna i sin helhet? Här nedan hittar du dem. 

Utmaningar och framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och anpassa ett idéburet offentligt partnerskap. 

Idéburet offentligt partnerskap - lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med upphandlingar. 

 

 

 

Bifogade filer