Bräcke diakoni vädjar om församlingskollekt

Bräcke diakoni startades 1923 med syftet att utbilda diakoner för tjänst i Svenska kyrkan. Sedan dess har verksamheten utvecklats och idag arbetar vi med en bred verksamhet inom vård och omsorg.

Bräcke diakoni är en fristående, icke vinstdrivande stiftelse vars engagemang för människor bygger på kristen grund och som arbetar utifrån devisen ”med viljan att se och kraften att förändra”, med målet att bidra till ett medmänskligare samhälle, för alla.

Ända sedan starten 1923 har Bräcke diakoni haft sin bas i Göteborg men är numera även verksamma inom Skara, Växjö, Stockholm och Linköpings stift.

Församlingarnas stöd betyder mycket för oss. Vi är tacksamma både för er förbön och för alla de bidrag vi erhållit genom åren. Dessa pengar ger oss kraft och möjlighet att göra mer för människor i behov av stöd.

Alla gåvor till våra verksamheter går via den fristående insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni. Läs mer om insamlingsstiftelsen.

Kollektvädjan (öppnas i nytt fönster) 

 

Har du frågor kontakta  

Eva Berglund, diakon 031-50 25 06                   
eva.berglund@bracklediakoni.se

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni