Bräcke diakoni vädjar om församlingskollekt

Bräcke diakoni startades 1923 med syftet att utbilda diakoner för tjänst i Svenska kyrkan. Sedan dess har verksamheten utvecklats och idag arbetar vi med en bred verksamhet inom vård och omsorg.

Bräcke diakoni är en fristående, icke vinstdrivande stiftelse vars engagemang för människor bygger på kristen grund och som arbetar utifrån devisen ”med viljan att se och kraften att förändra”, med målet att bidra till ett medmänskligare samhälle, för alla.

Ända sedan starten 1923 har Bräcke diakoni haft sin bas i Göteborg men är numera även verksamma inom Skara, Växjö, Stockholm och Linköpings stift.

Församlingarnas stöd betyder mycket för oss. Vi är tacksamma både för er förbön och för alla de bidrag vi erhållit genom åren. Dessa pengar ger oss kraft och möjlighet att göra mer för människor i behov av stöd.

Aktuellt kollektändamål

Nu ber vi om ert stöd genom en församlingskollekt för att kunna erbjuda hundassisterad terapi till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar på Habiliteringen på Bräcke diakoni.

På Bräcke diakoni finns flera verksamheter som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Flera av barnen har stora medicinska omvårdnadsbehov, olika diagnoser som tex CP, autism, förvärvad hjärnskada, olika syndrom mm. 

Hundassisterad terapi är en fantastisk terapiform som stimulerar till aktivitet, ger sinnesstimulering, bidrar till avslappning och välbefinnande, motiverar till kommunikation samt möjliggör ett socialt samspel.

Vid inbetalning via bankgiro 371-1629, ange ”6728 Habiliteringen”

Kollektvädjan (öppnas i nytt fönster) 
 

Har du frågor kontakta    

Agneta Glemme, präst 031-50 27 32                
agneta.glemme@brackediakoni.se

Eva Berglund, diakon 031-5025 06                   
eva.berglund@bracklediakoni.se

Helena Jonsson, diakon 031-50 25 19            
helena.jonsson@brackediakoni.se

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni