Asylteamet vill sprida ljus över de mest utsatta

Bräcke diakoni har sedan 2016 hållit stödsamtal för asylsökande på Restad gård i Vänersborg. 
- Vi behövs mer än någonsin, säger verksamhetschef Eva Öfwerman som igår medverkade i en konferens för att uppmärksamma fler på den nuvarande flyktingsituationen.

Hon var nyligen själv nere som volontär och arbetade i ett flyktingläger utanför Aten och slogs över hur eländigt många levde. De saknade, mat, tak över huvudet och mediciner. Många asylsökande som kommer till Sverige nu har flytt via Grekland och bär med sig upplevelser som satt starka avtryck. 

- De mår fruktansvärt dåligt. En del har stort behov att träffa oss medan andra inte orkar prata om sina upplevelser. Många som kommer nu har varit i Grekland och satt sina fingeravtryck där så de vet dessutom att de kommer att skickas tillbaka, att de inte får stanna i Sverige, säger Eva Öfwerman.

Hon upplever att många asylsökande nu mår sämre än de som kom för några år sedan,

Bräcke diakonis asylteam besöker de boende på Restad gård två gånger i veckan. Med hjälp av Röda korset volontärer erbjuder vi stödsamtal med boende enligt den modell som Läkare utan gränser tog fram under asylvågen 2016.

-  Det är i huvudsak medmänskliga samtal, och så får de lite verktyg att hantera stress och oro, säger Eva Öfwerman.

Bräcke diakonis mobila asylteam fortsätter stödsamtalen på Restad gård även nästa år. Eva själv har sedan hon kom hem i omgångar samlat in kläder och förnödenheter. Nu i veckan kördes en stor last efter en insamling som tre medicinläkare vid Halmstad sjukhus organiserat.

På konferensen i Vänersborg medverkade också Eva Andersson som grundat organisationen 2 Helping Hands, som Eva arbetade för i Grekland. Dessutom reflekterade Annica Lang, verksamhetschef för Röda korsets behandlingsteam för krigsskadade om att vi verkar leva i en allt hårdare värld där mänskliga rättigheter och humanitära insatser allt oftare ifrågasätts.

 

Världens största liggande julgran

  • I morgon på Luciadagen invigs ett spektakulärt konstprojekt som pågått på Restad gård under hösten och kallas "Pånyttfödelse".
  • Invånare, företagare, besökare, nyanlända och asylsökande på Restad Gård har tillsammans skapat världens kanske största liggande julgran med bildkonst kring temat fasor och flykt, ovisshet och längtan, framtidstro och gemenskap.
  • Sandra från Asylteamet står för Bräcke diakonis bidrag.
  • Konstverket är 250 meter långt och har engagerat 1500 människor.

 

Reportage i GP 

 

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni