Bemötande av artiklar kring Hemtjänst Linköping

Med anledning av två artiklar i Aftonbladets webbupplaga samt Corren vill Bräcke diakoni bemöta påståenden om missförhållanden hos en av våra hemtjänstkunder i Linköping. I artikeln kritiserar en anhörig Bräcke diakoni för att inte agerat i ärendet med en närstående. Här ger vi vår syn på händelsen där vi samtidigt tar hänsyn till den enskildes integritet.

Bräcke diakoni delar inte bilden av att vi som vård- och omsorgsleverantör inte agerat och därmed brustit i ansvarsfrågan. Vi har under lång tid gjort det vi kan och har laglig rätt till. Flera andra aktörer; socialtjänst, hemsjukvård och läkare har kopplats in och varit delaktiga i hanteringen av det aktuella ärendet. Vi har alla under en längre tid erbjudit hjälp utan att nå fram.

Lagen är tydlig med att en person alltid har rätt och makt att bestämma över sitt eget liv så länge hen anses ha beslutsförmåga. Insatser från oss som hemtjänstleverantör är alltid frivilliga. Det är också den enskilde som beslutar kring vilken information vi får förmedla till närstående. Skulle en enskild ha bristande insikt eller beslutsförmåga är det ytterst förvaltningsrätten som kan fatta formellt beslut om exempelvis tvångsvård om den enskilde bedöms vara till fara för sig själv.

– Generellt i situationer där personer avböjer vårt stöd har Bräcke diakoni som vård- och omsorgsgivare ett visst antal åtgärder att ta till. Vi har till exempel skyldighet att signalera till socialtjänsten om behoven förändras eller om en person har behov av annat stöd än det vi kan erbjuda, något vi gjort på olika sätt. Men till slut kommer vi inte längre. Vi kan aldrig inkräkta på den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Jag vill vara tydlig med att vi har gjort allt vi kunnat och givetvis alltid vill den enskildes bästa. Samtidigt är det en svår situation, säger Elinor Lissledal, driftområdeschef äldreomsorg i Götaland.

Bräcke diakoni har gjort en första bedömning av händelsen och vårt agerande för att säkerställa att vi har hanterat händelsen korrekt och gjort det vi ska. Samtidigt inleder vi en Lex Sarah utredning för att ytterligare utreda om vi brustit eller borde ha gjort något annorlunda i det aktuella fallet.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni