Bräcke diakoni blir partner i Ideell Arena

I Sverige finns ett flertal intresse- och branschorganisationer och andra plattformar för civilsamhället. Bräcke diakoni är sedan tidigare aktiva medlemmar i intresseorganisationen Famna som samlar idéburna aktörer inom vård och omsorg. Nu tar vi också klivet in i Ideell Arena. Men vad är egentligen skillnaden? Och varför ska vi vara med i båda nätverken? För att svara på den frågan pratade vi med Truls Neubeck, verksamhetschef på Ideell Arena.

 Hej Truls, vilka är Ideell Arena och vad gör ni?
- Ideell Arena är en plattform för samarbete mellan riksorganisationer inom den ideella sektorn. Bland våra partners finns folkrörelser, fackföreningar och stora idéburna organisationer, däribland ni på Bräcke diakoni.

Ni har partners från vitt skilda branscher och områden, till exempel Riksidrottsförbundet, RFSL och nu också Bräcke diakoni. Vilken är den gemensamma nämnaren?
- Alla våra partners är en del av civilsamhället. Oavsett vilken bransch de verkar i, eller vilka frågor de vill driva är vi övertygade om att vi alla kan lära mycket av varandra. Ideell Arena är inte en intresseorganisation som driver en specifik fråga, vi vill snarare vara de som gör det möjligt för organisationerna att driva sin egna hjärtefrågor på ett bra sätt. Att vara ledare i en idéburen organisation skiljer sig från att verka i en offentlig eller privat organisation och då är det viktigt med ett brett nätverk som kan bidra med kunskap, erfarenhet och inspiration.

Det låter spännande, berätta mer!
- Ideell Arena fokuserar på tre saker; Ledarskap, Forskning & Kunskapsutveckling samt Nätverk & Mötesplatser, allt kopplat till civilsamhället. Vi erbjuder tillexempel FENIX, en strategisk ledarskapsutbildning specifikt för chefer inom ideella organisationer. Vi arbetar också med att matcha ihop aktörer inom civilsamhället med forskning och akademi samt att försöka få forskningsfinansiärer att prioritera civilsamhällesfrågor.

Till sist, mötesplatserna, när är nästa stora event?
- Vi är med och anordnar Ideella Trädgården under Almedalsveckan där vi på tisdagen kör ett Civilsamhällsmingel klockan 8-9. Senare i höst anordnar vi en workshop under rubriken "Framtidens städer och civilsamhället".

Vi på Bräcke diakoni ser fram emot att kliva in Ideell Arenas värdefulla nätverk och ta del av medlemmarnas samlade kunskap och goda idéer.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni