Bräcke diakoni tar fram certifiering inom palliativ vård tillsammans med Betaniastiftelsen

Det började som så ofta med att två engagerade personer möttes. Johan Sundelöf från Betaniastiftelsen och vår områdeschef för äldreomsorg och hospice, Maude Kardell Wahlbäck, insåg snabbt att de var något på spåren när de träffades. Båda stiftelserna har bra utbildningar inom palliativ vård – skulle det gå att gifta ihop dessa? Och sedan sprida konceptet för fler att ta del av?

Sagt och gjort. I höst kommer det finnas en certifiering i tre steg för palliativ vård inom äldreomsorgens verksamheter.

– Det känns roligt och spännande att få vara med och utveckla det här koncept. Jag tror många kommer ha stor nytta av den här certifieringen. Förhoppningsvis kommer den innebära en kvalitetssäkring av den palliativa vården, säger Maude Kardell Wahlbäck. 

Certifieringen innebär att man kan nå tre nivåer och få ”tre stjärnor”. Första steget är att ta del av Betaniastiftelsens webbutbildning Palliation ABC. Under steg två utbildas palliativa ombud, legitimerad personal samt verksamhetschefer. Dom palliativa ombuden kommer sedan att genomföra ytterligare arbetsplatsbelagda utbildningar och för att nå sista nivån ska vissa resultat på arbetsplatsen har uppnåtts.

Något som känns extra roligt, menar Maude, är att Ersta Sköndal Bräcke högskola valt att forska på vad utbildningssatsningen kommer att innebära i praktiken.

– Nu får vi svart på vitt om certifieringen kommer att öka den personcentrerade vården enligt den palliativa vårdens sex S (självbild, självbestämmande, symtomlindring, sociala relationer, sammanhang och strategier inför döden) samt om resultaten i svenska palliativregistret kommer att förbättrats. Det kommer bli väldigt intressant att följa.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni