Daglig verksamhet Lerum drivs vidare av kommunen

Efter nio år lämnar Bräcke diakoni över driften av daglig verksamhet till Lerums kommun. Beslutet klubbades igenom på kommunstyrelsens  senaste sammanträde och gäller från och med 1 oktober.

Sedan 2010 har Bräcke diakoni har haft förtroendet att bedriva daglig verksamhet i Lerums kommun. Verksamheten har varit uppskattad av deltagare, medarbetare och uppdragsgivaren.

– Vi är väldigt stolta över den verksamhet vi byggt upp i Lerum. Under dessa nio år har vi lärt oss otroligt mycket, erfarenheter vi nu tar med oss in våra andra LSS verksamheter, säger Johan Broberg, områdeschef för Rehab & Funktionshinder.

Efter att Bräcke diakoni och Lerums kommun ingått ett nytt omarbetat avtal i november 2017 har verksamheten haft svårt att få ekonomin att gå ihop.

– Under början av året har vi fört en dialog med Lerums kommun för att tillsammans försöka hitta en väg framåt. Vi har vänt på varenda sten men kommit fram till att vi inte kan göra nödvändiga förändringar utan att det avsevärt försämrar kvalitén för våra deltagare. Och det är helt enkelt inte aktuellt, säger Johan Broberg.

Tillsammans med Lerums kommun har Bräcke diakoni kommit fram till att kommunen har andra förutsättningar att på sikt driva verksamheten i ekonomisk balans. Bland annat ansvarar kommunen för lokalerna vilket är en viktig del för att driva verksamheten på ett optimalt sätt. Möjligheten att samordna personal är ytterligare en faktor. 

 –  Som idéburen aktör har Bräcke diakoni ett stort engagemang och en vilja att göra skillnad för våra deltagare. Men kommunen har andra förutsättningar. Man kan dra nytta av sin storlek och sina andra liknande verksamheter och få en effektivare bemanning. Kommunen har också andra egna lokaler vilket såklart påverkar ekonomin, menar Johan Broberg.

Från och med 1 oktober tar kommunen över driften men Johan Broberg tror inte förändringen ska påverka vare sig medarbetare eller deltagare negativt. Samtliga medarbetare erbjuds fortsatt anställning i kommunen.

 –  ­Även om det såklart känns tråkigt är beslutet taget med deltagarnas bästa för ögonen. Vi tror att Lerums kommun kan göra ett bra jobb och fortsätta bygga vidare på det vi lämnar över.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni