Den osynliga handen - konferens om en bortglömd anhöriggrupp

Projekt Delaktighet och Stöd anordnar en konferens i november för föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning, men även för personer som möter föräldrarna i sitt arbete eller uppdrag. Konferensen vill sätta ljuset på en bortglömd anhöriggrupp: föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning.

Många av de här föräldrarna tar ett stort omsorgsansvar trots att de vuxna ”barnen” har stöd från samhället, ett stöd som inte alltid räcker till. Under dagen kommer det att ges en bakgrund till varför det ser ut som det gör, vad det innebär och vad man kan göra åt det.

Varmt välkomna till Stadsmuséet, Norra Hamngatan 12 i Göteborg onsdagen den 19 november kl 8.30 – 16.00.
Mer information och program kommer inom kort.

Kontakt och anmälanmaria.blad@brackediakoni.se
 

Projekt Delaktighet och Stöd drivs av Bräcke diakoni i samarbete med Anhörigas Riksförbund och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar – Göteborg och finansieras av Arvsfonden.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni