Digitalt utanförskap – en väckarklocka

Pandemin har slagit extra hårt mot personer med psykisk funktionsnedsättning. Det visar Bräcke diakonis årliga erfarenhetsrapport. En förklaring är det digitala utanförskapet.

Årets rapport från PO (Personligt ombud) präglas precis som allt annat i samhället av pandemin. Att samhället blivit digitaliserat på knappt ett år är positivt för många.

 ”Den enda behandlingen jag blev erbjuden skulle göras hemma på datorn, men jag har varken dator eller internet.” (Citat ur rapporten)

Men för den som inte har smarttelefon, surfplatta eller ens bank-ID och kanske inte heller internetuppkoppling blir vardagen plötsligt ännu mer isolerad och svårhanterad. Många som söker stöd hos PO vet inte heller hur man gör med de tekniska prylarna och de flesta har även svårt att ringa. Och när myndigheterna som de tidigare kunde besöka inte erbjuder fysiska möten tar det stopp. Därför ställdes det digitala utanförskapet på sin spets när biblioteken också stängdes ner.

 − Detta är ju ett exempel på något mycket större. Hur mycket ansvar som faktiskt läggs på den enskilde. Innan du ens kan få en bokad tid krävs många gånger underlag som du ska lämna in och ibland krävs även en fastställd diagnos, vilket i sin tur kräver tekniska förutsättningar, säger det personliga ombudet Annakarin Bergström.

Men hos PO behöver man inte visa upp intyg på diagnoser för att få stöd.

− Människors berättelser duger gott hos oss, säger Annakarin.

 ”För provtagning vid symtom på covid-19 hänvisar vi till [adress]. Boka via länken nedan [1177]. Nya tider fylls på kontinuerligt. Det går inte att ringa för tidsbokning.” (Citat ur rapporten)

Det vanligaste önskemålet hos PO är att få träffa någon att samtala med när man behöver kontakta sjukvården. Det visar inte bara hur svår kontakten kan vara med sjukvård och myndigheter utan även hur tilliten till det offentliga har skadats.

 − Möten mellan människor är så viktiga. Det är ett misstag att tro att myndighetspersoner kan reduceras till en funktion. Vikten av relationer måste lyftas, säger Annakarin.   

Det är viktigt att påtala hur de som söker stöd hos PO har drabbats av förändringar i välfärdssystemens under pandemin. Men vi ska inte glömma att vissa personer också har fått det bättre av de förändrade arbetssätten. Eftersom det har varit färre fysiska möten har en del människor haft tid att varva ner.

 ”Hela mitt liv har jag övat på att isolera mig.” (Citat ur rapporten)

Det finns trots allt ändå förhoppningar om en bättre framtid.

 − Motreaktioner mot dagens system har börjat ta fart och flera statliga utredningar pekar åt samma håll. Misstron som finns mot myndigheterna måste tas på allvar. Och nu har också Försäkringskassan börjat granska sig själva. 

Läs hela rapporten här!

Vad är PO?

Personligt ombud (PO) erbjuder stöd till personer med långvariga och omfattande psykiska funktionsnedsättningar i deras kontakter med myndigheter, sjukvård eller andra ärenden som kan vara svåra att hantera. PO försöker få vård-, stöd- och omsorgsinsatser att samarbeta. Deras uppgift är också att visa vad som inte fungerar i välfärdssystemet. I Erfarenhetsrapporten beskriver PO sina uppdragsgivares erfarenheter och förklarar vad som kan bli bättre. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni