Ersta Sköndal Bräcke högskola samlar campus på Södermalm

Ersta Sköndal Bräcke högskolas tre ägare Ersta diakoniStiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni har beslutat att samla högskolans Stockholmsverksamhet på ett moderniserat och utbyggt gemensamt campus på Södermalm.

Det planerade läget på Fjällgatan och Stigbergsgatan är ett av Stockholms vackraste och ger förutsättningar att skapa en unik högskolemiljö. De nya lokalerna kommer att anpassas till en modern verksamhet och därför är satsningen på att modernisera lärmiljöerna en lika viktig komponent som själva lokaliseringen.

- Vi är förstås väldigt glada för chansen att samlas på ett gemensamt campus, säger Ersta Sköndal Bräcke högskolas rektor Per Nilsson. Diskussionerna har pågått länge och nu finns äntligen förutsättningarna att skapa ett campus som både blir attraktivt genom sin plats och genom sina moderna lärmiljöer.

Högskolan driver projektet med Ersta diakoni och arkitektbyrån Codesign som har en lång erfarenhet av utveckling av lärmiljöer. Projektet är just nu i en planeringsfas och tidplanen för de olika stegen är inte bestämda, men målet är att använda de nya lokalerna fullt ut år 2022.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni