Europa kommer till Bräcke diakoni

Internationellt besök väntar Bräcke diakoni i veckan. Det är Eurodiaconia, Europas ledande nätverk för diakonalt arbete, som har möte – och representanter från tio europeiska länder besöker Göteborg och Alingsås.

Bräcke diakoni är värd för den tre dagar långa Sverigevistelsen, där de olika länderna ska diskutera frågor om bl.a. hälsosamt åldrande och hur man kan göra vård- och omsorgssektorn mer attraktiv att arbeta i. Innovativa rekryteringsmodeller och spridning av goda exempel står på dagordningen.

– Ett europeiskt samarbete av det här slaget ger unika möjligheter att få ta del av idéer utanför våra egna kulturella och nationella ramar. Det inspirerar till nytänkande och därmed det spjutspetstänkande som vi vill att Bräcke diakoni ska kännetecknas av, säger Louise Gehandler, verksamhetsutvecklare inom Bräcke diakonis äldreomsorg, som också varit med och startat upp äldreomsorgsnätverket.

Eurodiaconia är i Sverige onsdag-fredag, 10-12 september. En förmiddag är avsatt för besök på Bräcke diakonis äldreboende Ginstgården, som ett gott exempel på hur t.ex. färger, reminiscens, musikterapi och hund i vården kan användas för kommunikation med personer som har en demenssjukdom.

– Det här är femte gången som vi träffas för att samtala om viktiga äldreomsorgsfrågor och det är jätteroligt att vi i år får möjlighet att på plats visa hur vi arbetar på Bräcke diakoni och i Sverige, säger Louise Gehandler.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni