Från ord till handling - konferens med Folke Bernadottestiftelsen

Barn vet bäst om hur det är att vara barn. Och alla barn har rätt att vara delaktiga och ha inflytande i frågor som rör dem. Det står i Barnkonventionen, i Funktionsrättskonventionen och i svenska lagar som berör barn.

Men det finns fortfarande finns en obalans mellan hur barns kompetens inom området värderas i relation till vuxnas. En hel del arbete återstår innan barns och ungas kompetens om barndom får sin rättmätiga status.

Kring detta ämne bjuder Folke Bernadotte Stiftelsen i samarbete med bland annat Bräcke diakoni in till konferensen Barnkonventionen blir svensk lag – Från ord till handling

Konferensen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar för och med barn och familjer, beslutsfattare på olika nivåer, funktionsrättsorganisationer och andra intresserade. 

Medverkar gör bland andra: barn som har varit medforskare, Barnombudsmannen, Johanna Björnhage och Lina Bjarnegård Carlsson från Bräcke diakoni, Myndigheten för delaktighet, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Sveriges Kommuner och Landsting samt Arvsfonden.

När: 20 september 2018 kl. 10 – 16 
Var: Lustikulla konferens, Stockholm
Hur: Obligatorisk anmälan. Konferensavgift 500 kr (inkluderar kaffe & te och lunch). Sista anmälningsdag är 10 september

Läs mer och anmäl dig här!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni