Gåskoledagarna i Stockholm den 10 och 11 april

Gåskoledagarna är en konferens som framförallt riktar sig till sjukgymnaster som arbetar med benamputerade. Finns det plats är självklart andra professioner som till exempel ortopedingenjörer eller läkare  välkomna.

I år står tre ämnen i fokus: gånganalys, evidens och kliniska frågor i vardagen. Dagen kommer att bjuda på både nationella och internationella föreläsare. Och avslutar gör Christer Fuglesang, astronaut och adj. professor KTH

Konferenen  hålls vartannat år, någonstans i Sverige, och anordnas i år av Bräcke Diakonis enhet RehabCenter Sfären tillsammans med Capio Rehab Dalen. Konferensen kommer att hållas i RehabCenter Sfärens lokaler i Stockholm.100 deltagare är anmälda och platserna är sedan länge slut, vilket gläder oss!

Program och mer information hittar du på: www.gaskoledagarna.se

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni