Idérik dag om IOP - Vårdkedjan demens

Välkommen till en idérik dag där vi bland annat presenterar forskningsresultat kring ”Vårdkedja demens” och tillitsbaserad styrning och ledning.

Alingsås kommun och Bräcke diakonis IOP (Idéburet offentligt partnerskap) kring vårdkedjan för personer med demenssjukdom har nu pågått sedan oktober 2016. Och mycket har hänt sedan starten för tre år sedan. Men vad? Och hur kan din organisation eller verksamhet dra nytta av lärdomar från IOP-samarbetet i Alingsås? Välkommen till en inspirerande och lärorik dag där vi fördjupar oss i forskningsresultat och diskuterar arbetssätt.

Delar ur programmet:

  • Resiliens i vårdkedjan kring personer med demenssjukdom - resultat från en forskningsstudie inom ramen för Tillitsdelegationen – Mattias Elg, Linköpings Universitet
  • Tillitsbaserad styrning och ledning 
  • Sektorsövergripande samverkan - exemplet IOP mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni – Louise Yngve, Alingsås kommun
  • Paneldebatt om forskningsresultaten samt arbetet med utvecklingen av den sammanhållna vårdkedjan

Dagen modereras av Thomas Schneider, utvecklingschef på Bräcke diakoni.  

När: Fredagen den 6 september mellan kl 10.00-14.00
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: IOP-dagen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch, så vi behöver veta om du kommer. Anmäl dig här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni