IOP: Framtidens lösning - men vad säger lagen?

IOP, Idéburet offentligt partnerskap, är utan tvekan en snackis i höst. Det är en samverkansform som lyfts fram som ”lösningen på framtidens utmaningar” av forskare men som nu stött på patrull i Alingsås. Konkurrensverket menar att IOP-avtalet som ingåtts där, mellan Bräcke diakoni och Alingsås kommun, kan vara olagligt.

Nu väntar båda parter med spänning på Förvaltningsrättens bedömning. Utslaget kommer få stora konsekvenser, oavsett hur det går. Men varför vänta på svaret?

Imorgon kommer Mathias Sylvan, jurist och expert på offentlig upphandling, till Göteborg för att reda ut rättsläget kring Idéburet offentligt partnerskap. Enligt honom finns svaret i EU-fördraget och i EU-domstolens praxis.

Varmt välkommen om du vill veta mer!

När: Onsdag den 11/10 kl. 15.00-16.30

Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17B (eller live på Bräcke diakonis Facebooksida)

Kontakt: Johanna Olsson, kommunikatör, 0765 – 03 2723
johanna.olsson@brackediakoni.se

Vad är ett IOP?

Ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) är ett alternativ till upphandlingskontrakt där det offentliga samverkar med det civila samhället kring en komplex samhällsutmaning.

IOP i Alingsås?

Bräcke diakoni och Alingsås kommun ingick hösten 2016 ett så kallat IOP-avtal för att tillsammans utveckla och förbättra vården och omsorgen för personer med demenssjukdom i kommunen. Det är det första IOP-avtalet som gäller en vårdkedja inom demensvård. Initiativet kom från Bräcke diakoni, som sedan tidigare driver demensboende, vårdcentral, primärvårdsrehabilitering och Alzheimers café i kommunen. Tanken är att knyta ihop alla verksamheter och på så sätt underlätta för den som drabbas av demenssjukdom.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni