Ny webbtjänst ger högre kvalitet på digitala läkarbesök

Bräcke diakoni går in i ett samarbete med Capio om en ny webbtjänst för digitala vårdbesök. Tack vare en genomtänkt tjänst riktad till patienter med vissa specifika medicinska tillstånd bidrar Bräcke diakoni och Capio till en ansvarsfull digitalisering av primärvården.

 Digitaliseringen är en självklar och nödvändig del av framtidens sjukvård. Och Bräcke diakoni vill givetvis vara en del av den. I ett samarbete med Capio kan nu fler patienter få tillgång till Capio Go. En webbtjänst utvecklad utifrån patientens behov och där medicinsk säkerhet och ansvarsfull digitalisering är i fokus. Det finns sedan tidigare liknande tjänster som blivit mer eller mindre medicinskt ifrågasatta. Men Capio Go skiljer sig från dessa, eftersom man börjat utvecklingen av tjänsten i rätt ände, menar Bräcke diakonis områdeschef för Hälsa & Vård, Erik Andersson.

 – Genom att noga värdera vilka medicinska tillstånd man kan hantera på distans, kan patientflödet effektiviseras utan att tappa i medicinskt säkerhet. Ett nytt arbetssätt som sätter patienten i främsta rummet och stämmer överens med vår bild om att ta ansvar för den digitala utvecklingen , säger han.

Begränsat antal kontaktorsaker

Webbtjänsten har ett begränsat antal kontaktorsaker och patienten kan enbart söka för de åkommor som bedömts säkra att diagnostisera på distans. Detta kan vara till exempel huvudvärk, pollenallergi, acne eller hudutslag. Inga sjukintyg eller sjukskrivningar erbjuds.

Vid kontakt svarar patienten på ett antal frågor utifrån bland annat sökorsak och ålder. Det automatiserade flödet av frågor fungerar på samma sätt som frågeschemat på vårdcentralernas bemannade telefonrådgivning. Svaren ger läkaren ett underlag för ett bra patientsamtal och säkrare diagnostisering. 

 – Med de frågor som ingår får läkaren också ta del patientens egna farhågor och förväntningar. Något som är hörnstenar för en bra dialog mellan patient och läkare, menar Erik Andersson.

 Webbtjänsten finns tillgänglig på capio.se/capio-go

Har du frågor?

Kontakta Erik Andersson, områdeschef Hälsa & Vård
e-post: erik.andersson@brackediakoni.se
tel: 031502525

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni