​Nya arbetssätt tätar luckor i äldreomsorgen – unikt IOP-samarbete mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni

Bräcke diakoni och Alingsås kommun blir först i Sverige. Tillsammans har vi ingått ett idéburet offentligt partnerskap för att skapa en hel vårdkedja för personer med demenssjukdom, så att fler får rätt hjälp snabbare.

Att kommunen upphandlar vård och omsorg av andra aktörer är vanligt. Men Bräcke diakoni och Alingsås kommun satsar istället på att bryta ny mark. Nu ingår vi ett partnerskap, ett så kallat IOP-avtal, för att tillsammans utveckla och förbättra vården och omsorgen för personer med demenssjukdom i kommunen.

Initiativet kommer från oss, som redan driver demensboende, vårdcentral, primärvårdsrehabilitering och Alzheimers café i kommunen. Snart startas även hemtjänst upp.

I alla dessa verksamheter träffar vi personer som har eller misstänks ha en demenssjukdom och kan genom det nya avtalet fånga upp och följa dem genom hela vårdkedjan. Fokus ligger på nya, innovativa arbetssätt och rekrytering av en ny tjänst som vårdkoordinator.

– I början av en sjukdom kan det vara svårt att hitta rätt hjälp och likadant vid olika brytpunkter då hälsan försämras. Nu vill vi utveckla nya arbetssätt för att minska de glapp som finns när ansvaret vilar på olika aktörer, berättar Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef på Bräcke diakoni.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är något som blir allt vanligare, inom olika verksamhetsområden. Men det här är det första kända samarbetet i landet som vänder sig till personer med demenssjukdom. Avtalet startar upp den 1 oktober 2016 och varar till en början i tre år.

Planen är att forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola ska följa och utvärdera projektet, som också innehåller samarbete med olika ideella aktörer och volontärer.

– Allt kommer inte att vara på plats nu när avtalsperioden början. Vi ska processa fram detta tillsammans med kommunen och lära av varandra ytterligare, säger Maude Kardell Wahlbäck.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni