Nytt arbetssätt har halverat antalet sjukskrivningar

Antalet sjukskrivna kvinnor har mer än halverats på ett år. Det är resultatet av Centralhälsans nya sätt att hantera sjukskrivningar. Nu sprids konceptet.

Sedan drygt ett år har Bräcke diakonis vårdcentral Centralhälsan i Falköping arbetat med sjukskrivningar på ett nytt sätt. Tanken föddes när personalen konstaterade att antalet sjukskrivna var högt.

– Det här tog mycket tid. Det var komplexa ärenden som behövde följas noga, berättar verksamhetschefen Karin Larsson.

Med hjälp av medel från Västra Götalandsregionen anställdes en rehabkoordinator. Tillsammans med primärvårdsrehab, Försäkringskassan och kommunen beslutade man sig för att i ett projekt försöka få ner sjukskrivningarna i en grupp som oftare än andra drabbas av långtidssjukskrivning – kvinnor i det som kallas kontaktyrken, det vill säga yrken där man jobbar nära människor, som inom skolan eller vården.

Till att börja med infördes ett antal rutiner. Alla patienter som kände behov av att sjukskrivas hamnade hos den nya rehabkoordinatorn. Förutom en att träffa en läkare såg hon till att hjälpa patienterna med remisser till KBT-terapi, stresshantering, sömnskola eller rehabträning. Man ordande också tidigt möten där patienten fick träffa både arbetsgivare och Försäkringskassan.

Och resultatet har inte låtit vänta på sig. Från september förra året till juni i år har antalet sjukskrivna kvinnor inom denna grupp halverats.

– Det känns fantastiskt att det fungerat så väl. Jag tror att det bygger mycket på att man som patient får ett tydligare omhändertagande och hänger med på vad som händer. Dessutom ser vi till att ingen behöver vänta på åtgärder och är sjukskriven på grund av det.

Det nya arbetssättet har dessutom ”spillt över” även på andra grupper av sjukskrivna.

– Vi har gått från att ha cirka 200 sjukskrivna till att ha närmare 150 sjukskrivna totalt, säger Karin Larsson.

 Under året har arbetssättet utvecklats och även spritt sig till andra vårdcentraler. Tillsammans med Bräcke diakonis vårdcentral i Alingsås, Vårdcentralen Centrum, har man skapat speciella sjukskrivningsteam med läkare som bara sysslar med detta.

– Jag tror att personalen är en stor del av framgången. Att de har rätt kompetens och att de brinner för de här frågorna, säger Karin Larsson. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni