Personligt ombud får fortsätta – på lång sikt

Bräcke diakoni kan fortsätta hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar genom våra personliga ombud. Det står klart efter att Bräcke diakoni och Social resursnämnd i Göteborg skrivit på ett nytt avtal om verksamheten. Den här gången är avtalet ett IOP, ett idéburet offentligt partnerskap. Avtalet sträcker sig tre år framåt, men det går också att förlänga därefter. Något som är positivt, framför allt för de personer som de personliga ombuden stöttar. 

– Detta innebär att vi kan jobba långsiktigt vilket såklart innebär en trygghet för de vi möter varje dag, säger Anna-Lena Slibar, verksamhetschef för Personligt ombud. 

Det nya avtalet börjar gälla vid årsskiftet. 

 

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att hjälpa dig att få det stöd och de insatser du kan behöva. Det Personliga ombudet kan till exempel följa med dig till läkaren och/eller bistå i kontakten med olika myndigheter. Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen.

Klicka här för att läsa mer om verksamheten

IOP, Idéburet offentligt partnerskap

I ett IOP samverkar det offentliga med det civila samhället kring en komplex samhällsutmaning där det ofta krävs nytänkande och samverkan mellan flera parter. Ett IOP är ett alternativ till upphandlingskontrakt eller sedvanliga föreningsbidrag. De idéburna organisationerna får ersättning för sitt arbete, men alla eventuella vinster går tillbaka till verksamheterna. Idag finns ett hundratal IOP i Sverige.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni