Temakväll anhörig- och brukarstöd 18 mars

Var kan jag som förälder eller anhörig få information om stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning? Vem kan jag prata med om min situation? Vad finns det för stöd att få i Göteborgs Stad?

Olika verksamheter och projekt, bland annat Bräcke Diakonis projekt Personlig Koordinator och Delaktighet & Stöd, presenterar sig och berättar om det stöd som finns för dig med funktionsnedsättning och dina anhöriga.

Välkomna till Medborgarkontoret vid Frölunda Torg, tisdagen den 18 mars, 17.00-19.00

Se hela inbjudan här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni