Tidigare ärkebiskop i Bräcke diakonis styrelse

Namn: Anders Wejryd
Ålder: 73 år
Gör: Pensionerad ärkebiskop och president i Kyrkornas världsråd
Aktuell: Ny styrelseledamot för Bräcke diakoni

Hallå där Anders Wejryd, ny ledamot i Bräcke diakonis styrelse. Många känner säkert igen ditt namn, men kan du kort berätta om vem du är?

– Jag är gammal ärkebiskop i Svenska kyrkan, pensionerades för sju år sedan. Men jag har fortfarande kvar mitt uppdrag som en av presidenterna i Kyrkornas världsråd som samlar kyrkor med omkring 600 miljoner medlemmar värden över. Jag är gift med Kajsa och vi har tillsammans tre barn och tio barnbarn.

Hur väl känner du Bräcke diakoni?

– Jag har faktiskt suttit i nomineringskommittén för Bräcke diakonis styrelse, för flera år sedan. Men sedan dess har Bräcke diakoni gjort en spännande resa.

Du har också varit direktor för systerorganisationen Ersta diakoni – vad tror du Ersta tycker om att du nu hamnar hos Bräcke?

– Ha, ha! De tycker säkert bara att det är roligt att jag är tillbaka i de diakonala sammanhangen. Jag slutade där 1995 så jag har varit i karantän länge nog för att det inte ska vara ett problem.

Vad tror du att du kan bidra med till styrelsen och till Bräcke diakoni?

– Tanken var, och den tror jag är god, att ha en representant som har bra insyn i hur Svenska kyrkan fungerar. Och det har jag, efter tjugo år som biskop.

Snart fyller Bräcke diakoni 100 år. Men var ser du stiftelsen om du blickar framåt?

– Jag tror att Bräcke diakoni kommer fortsätta att utvecklas i detta att vara en ”försöksstation”. En organisation där nya metoder och ny kunskap växer fram, som man sedan kan dela med sig av. Jag ser det inom vård och omsorg givetvis, men jag ser det också i relation till församlingarna inom Svenska kyrkan. Jag tror att vi kan hjälpa till att utveckla deras arbete med diakoni.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni