Var med och diskutera: Hur ska framtidens cancerrehabilitering fungera?

Dagens cancerrehabilitering är varken jämlik, jämställd eller tillräcklig. Långt ifrån alla cancerdrabbade får möjlighet till rehabilitering. Men hur ska då framtidens cancerrehabilitering se ut? Det diskuterar vi på Arena: Första Lång Onsdagen 23 oktober och du är varmt välkommen.

Under Almedalsveckan bjöd vi på Bräcke diakoni in till ett rundabords-samtal i ämnet som genererade många intressanta diskussioner. Nya innovativa arbetssätt och modeller behöver utvecklas och nya konstellationer av samverkan (hälso- och sjukvård, försäkringskassan, forskning, friskvård och beslutsfattare) behöver upprättas. Dessutom ska de cancerdrabbade involveras i hela processen. Idag sker rehabiliteringen av cancerpatienter som en isolerad händelse, trots behovet av rehabilitering under resten av den drabbades liv.  

Välkommen till en eftermiddag där vi vänder och vrider på frågan Cancerrehabilitering. Eva Hansen, generaldirektör på Cancerrehabfonden ger sin bild av hur läget ser ut idag. Därefter följer inspel från verkligheten: vad tycker patienterna själva? Passet avslutas med ett samtal om behovet av kunskap, patientinflytande och samordning. Att delta är helt kostnadsfritt men vi vill gärna veta att du kommer (anmäl dig via länken nedan)!

När? Onsdagen den 23 oktober kl. 14.00-16.00

Var? Arena: Första Lång. Första Långgatan 17 B, Göteborg

Hur? Att delta är kostnadsfritt men vi vill gärna att du anmäler dig här. Sprid gärna inbjudan vidare i ditt nätverk!

Vi ses på Arena: Första Lång! 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni