Vårdar du din partner hemma och behöver stöd?

Nu söker Bräcke diakoni nya deltagare över 65 år till digitala gruppträffar där vi pratar om hur det kan vara att vårda sin partner i hemmet. Samtalen är ett stöd för den anhörige och ett sätt för anhöriga att påverka och utveckla arbetet för vidare stödinsatser i framtiden.

Bräcke diakoni har tillsammans med Allmänna arvsfonden startat ett treårigt projekt som ska undersöka hur anhörigstödet kan förbättras. Projektet heter ”I nöd och lust” och riktar in sig på känslor kring att byta roll från partner till vårdare. Exempelvis att känna sig otillräcklig, det som inte sägs och kan kännas omöjligt att prata om och kränkningar eller hot. Men även fysiska aspekter som beröring och våld.

Den första anhörig-gruppen avslutar sina möten i januari och den nya gruppen startar den 3 februari med den första av fem träffar. Träffarna är digitala så det spelar ingen roll på vilken ort du befinner dig.

 Vill du anmäla dig eller veta mer är du välkommen att höra av dig till Lisa eller Helena:

Mejl: lisa.schjelde@brackediakoni.se           Telefon: 08-67 20 288 / 0701-65 26 38

Mejl: helena.holmberg@brackediakoni.se    Telefon: 013-19 00 455 / 076-533 04 55

Läs mer om projektet ”I nöd och lust” här!

Läs mer om hur anhörigstöd fungerar här!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni