Vi är en del av nationella patientkontraktet

I dag talar vi samskapande i vården på ett lärandeforum till nationella patientkontraktet. Bräcke diakoni har utsetts som testbädd för att ta fram nya arbetssätt för hur vi skapar vården tillsammans med de vi finns till för.

Patientkontraktet är en del av regeringens satsning på att öka inflytandet för patienter. Patientkontrakt handlar inte om ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt, utan mer om en överenskommelse mellan vårdgivaren och patienten, något som vården och patienten utformar tillsammans.

- Vårt bidrag som testbädd är för det första att vi är en idéburen organisation och att allt vi gör utgår från de vi finns till för, men arbetet är också inbäddat i vårt ständigt pågående förbättringsarbete. Vi ökar samskapandet genom att utveckla vårdens vardag, säger Thomas Schneider, utvecklingschef för Bräcke diakoni.

Just nu har vi fyra olika team igång som jobbar med samskapande på olika sätt.

  • Vårdcentraler tar fram arbetssätt kring psykisk ohälsa ihop med patienter.
  • Delaktighetsgruppen i våra HVB och psykiatriboenden
  • En Samskapad rehabplan på Rehabcenter Mösseberg
  • Fritidsaktiviteter på Riksgymnasiets elevhem i Angered, Göteborg.

Vi har även lagt på forskning kring samskapande tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola och Jönköping Academy.

Men varför sysslar vi med samskapande?

- Det är viktigt att hitta arbetssätt för att identifiera våra brukares och patienters behov. De sitter på värdefull kunskap om sig själva som vi behöver ta in i våra insatser. Vi tror att vården blir bättre när vi utvecklar den tillsammans med dem vi finns till för, säger Thomas Schneider.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni