Vi är miljödiplomerade - igen!

Bräcke diakoni är diplomerade enligt det som kallas Svensk miljöbas. En diplomering som innebär att vi årligen granskas av externa parter för att bevisa att vi lever upp till den den standard som krävs. I januari genomfördes revisionen igen, på sex olika verksamheter runt om i landet. Och återigen fick vi grönt ljus.

– Det är en bekräftelse på att vi gör det vi ska. Det känns naturligtvis roligt att få det på pränt, säger Kari Elfvengren, miljöansvarig på Bräcke diakoni. 

I år genomfördes granskningen på tre vård- och omsorgsboenden i Stockholm, på rehabcenter Mösseberg i Falköping och på två av våra vårdcentraler. Det är också där miljöarbetet sker, menar Kari Elfvengren, lokalt ute i verksamheterna. Där finns också det viktigaste verktyget för att nå i mål när det gäller miljöarbetet – våra medarbetare. Om inte kompetensen och engagemanget finns ute i verksamheterna står sig ledningens ambitioner slätt.

– Att vi, på ledningsnivå, sitter och skriver på policys och riktlinjer har inget som helst värde om det inte tillämpas. Medarbetarna är vårt främsta redskap för att nå våra miljömål.  

Den nya miljödiplomeringen gäller fram till mars 2019. 

 

Här kan du läsa mer om Svensk miljöbas. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni