Vi debatterar i Dagens samhälle: Moms på inhyrd personal slår hårt mot oss idéburna

"Som stiftelse och idéburen aktör inom svensk vård och omsorg slår dessutom Skatteverkets beslut extra hårt. Vi har inte samma möjlighet att kompensera för den ökade kostnaden genom avdrag inom eventuella andra momspliktiga verksamheter, så som andra vårdgivare kan ha möjlighet att göra. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning med syfte att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden. Menar man allvar med den föresatsen så måste det ses som grundläggande att ge oss möjlighet att driva vård på lika villkor."

Så skriver idag vår områdeschef för Hälsa & Vård, Erik Andersson och vår direktor, Helene Mellström, i tidningen Dagens samhälle om den nyligen införda momsen på inhyrd vårdpersonal. 

Här kan du läsa hela debattartikeln. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni