Vi idéburna växer!

De idéburna växer mer än de privata inom välfärdsområdet. Det visar en granskning som tidningen Dagens samhälles har gjort.

”De idéburna aktörerna flyttar fram sina positioner. I fjol sålde de vård, skola och omsorg för 16 miljarder kronor, en ökning med 5,3 procent jämfört med året innan. De vinstdrivande bolagen växte bara med 2,1 procent.”

Positiva nyheter för oss idéburna. Men än är vi inte i mål. Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) säger till tidningen att det är för tidigt att tala om ett trendbrott.

 ”– Många företrädare för kommuner och landsting ser positivt på de ideella organisationerna. Men det har man sagt länge – och köpen av tjänster från dem har inte tagit fart.”

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton håller med. Även om siffrorna är glädjande så krävs det mer. Famnas ambition är att de idéburna aktörerna ska stå för 10 procent av välfärden 2030.

– Om vårt mål ska nås måste politikerna fundera på vilken välfärdsmix de egentligen vill ha. Det handlar om att inte bara fokusera på lägsta pris i upphandlingar, utan att tillåta att det mervärde som idéburen verksamhet kan bidra med också får spela roll.”

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni