Vision och värdegrund

Vår vision - "Ett medmänskligare samhälle"

När samhället ändras, ändras behoven. Och det gör vi också. Men vår vision, ”Ett medmänskligare samhälle”, står vi för. Det är inte så lite det.

Det innebär bland annat att vi vill ifrågasätta och göra något åt de behov vi ser. Vi delar med oss av vår kunskap och är självklart beredda att lära av andra. Och vi vill se till att samhällets resurser används på bästa sätt – där de behövs.

Själva återinvesterar vi den vinst vi gör. Förstås.

 

Vår värdegrund 

"Viljan att se. Kraften att förändra.

Stiftelsen Bräcke diakonis engagemang för människor har sin grund i en kristen människosyn. Vi vill bidra till ökad medmänsklighet och befästa människors lika värde i vårt samhälle. Till oss är alla välkomna, oavsett tro och livsåskådning. För oss är diakoni:

Viljan att se
- Vi har viljan att se individen och möta henne med respekt.
- Vi har viljan att se brister i samhället och modet att göra något åt dem.

Kraften att förändra
- Vi tror på individens kraft att förstå, hantera och
skapa mening i sin livssituation.
- Vi tror på våra medarbetares kraft att genom sitt yrkeskunnande
och engagemang ge stöd till människor i olika livssituationer."

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni