PDU

Personcentrerad dokumentation och uppföljning - PDU

”Sofia är sjuk och klarar inte själv av sin vardag.” Vad händer om vi lägger förstoringsglaset på vad Sofia kan? De resurser, kunskaper, kompetenser och livserfarenheter som hon och alla människor är bärare av. Har det någon betydelse om personal inom vården och omsorgen anstränger sig för att öka antalet gånger som hon under en dag får uppleva att ”JAG KAN!”?

Vår erfarenhet på Bräcke diakoni är att ett är att ett fokus på vad personen kan gör stor skillnad för självkänslan, självförtroendet och upplevelsen  av livskvalitet. Men också att det kan kompensera för bristande resurser och minska och förebygga sjukdomssymtom.

Att fokusera på personens resurser kan faktiskt också innebära att personen bibehåller eller ibland till och med  förbättrar sin funktionsförmåga, trots en framskridande sjukdom. För att uppnå detta har vi utvecklat ett arbetssätt som syftar på att fånga och stärka personens resurser genom en ”personcentrerad dokumentation och uppföljning” – PDU.

 

 PDU-processen

PDU kan illustreras som en arbetsprocess där de olika stegen är nära sammankopplade. Processen skapar lärande genom att den hela tiden tvingar oss att reflektera och utvärdering kring vad som är viktigt för Sofia och till vilken utsträckning hennes personliga mål uppnås genom det stöd vi ger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här hittar du våran informationsfolder