Slutrapport

Ett fungerande föräldrastöd? Det är möjligt.

Projekt Personlig koordinator – ett avslutat projekt för familjer som har barn med rörelsenedsättning/flerfunktionsnedsättning.

Läs vår slutrapport här.