Info

Projekt Trialog är ett 3-årigt projekt som finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden.

Våra samarbetspartners är Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NSPHiG - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, Anhörigföreningen Göteborg samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Välkommen till Bräcke projekt Trialog

Bräcke projekt Trialog vänder sig till dig som står nära en vuxen person med psykisk funktionsnedsättning - det spelar ingen roll om du är förälder, syskon, avlägsen släkting, granne eller vän.

Funderar du över dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i förhållande till din närstående och till myndigheter eller vården och vill ha ett gott samarbete mellan alla parter? Funderar du över hur du kan ta hand om dig själv för att fortsätta vara ett bra stöd? Hör av dig till oss! Under projektets gång har vi tagit fram olika material som kan ge svar på det du som anhörig efterfrågar.

Projekt Trialog på Facebook