Info

Projekt Trialog var ett 3-årigt projekt som finansierades med medel från Allmänna Arvsfonden och avslutades oktober 2021.

Projektet genomfördes i samarbete med Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NSPHiG - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, Anhörigföreningen Göteborg samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Bräcke projekt Trialog var ett treårigt arvsfondsprojekt som tillsammans med anhöriga och berörda utvecklade metoder för att stödja samspelet mellan anhöriga, vuxna med psykisk ohälsa och professionella. 

Projektet är avslutat med serien: "Du är inte ensam" lever vidare. 

Vägledningen kan vara ett stöd för dig som står nära en vuxen som mår psykisk dåligt - det spelar ingen roll om du är förälder, syskon, avlägsen släkting, granne eller vän. 

Kanske arbetare du inom anhörigstödet och vill använda studiecirkelmaterialet eller samtalsserien som utgångspunkt för samtalsgrupp eller enskilda samtal. 

Kanske är du ansvarig för en verksamhet och vill utveckla anhörigperspektivet och bli tryggare i nätverksorienterat synsett i verksamheten. Varmt välkommen att använda webbutbildningen "Trialog - att se anhöriga som samspelare" i ert kvalitetsarbete. Utbildningen passar bra även för verksamheter inom andra områden som vill öka sin anhörigkompetens. 

Projekt Trialog på Facebook