Vi söker deltagare till våra fokusgrupper!

Under våren 2019 kommer Projekt Trialog att starta fokusgrupper, dels för dig med egen psykisk funktionsnedsättning, dels för dig som anhörig. I grupperna kommer vi att lyfta era frågor och funderingar kring rättigheter och möjligheter i förhållande till varandra och till exempelvis vård eller boende. Vi lyfter också vilka svårigheter ni stött på och har frågor kring.    

Vill du vara med eller vill du veta mer om grupperna? Kontakta projektledare Karin Davidsson, eller projektmedarbetare Gustav Jagner, senast den 1 mars.

Du kan nå oss på;

Karin Davidsson, e-post: karin.davidsson@brackediakoni.se eller på telefon 031-50 27 68.

Gustav Jagner, e-post: gustav.jagner@brackediakoni.se eller på telefon 031-50 27 69

 Du är varmt välkommen att höra av dig.