Arbetsterapi

Våra arbetsterapeuter arbetar för dig som har en skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning och har svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter. Våra insatser handlar främst om att kartlägga, förebygga, förbättra eller kompensera en nedsatt förmåga. Vi kan inspirera och motivera dig till framsteg och utveckling. Arbetsterapeuten kanske också vill se hur det fungerar för dig praktiskt att utföra vissa viktiga aktiviteter i det dagliga livet, för att kunna föreslå hur behandlingen skall läggas upp. Behandlingen kan bestå av träning av vissa funktioner och förmågor, att du får kunskap inom viktiga områden, att du får lära dig trix och knep för att kunna utföra saker, att kompensera och träna in att använda hjälpmedel, anpassa bostad mm.

Vi gör först en individuell bedömning/kartläggning av din funktion/förmågor. Du är den viktigaste faktorn och knutpunkten i behandlingsarbetet och måste själv vara aktiv och motiverad att tillsammans med en engagerad behandlare uppnå de mål om förändring och förbättring som ni gemensamt satt upp. Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på besvär, förlopp och din målsättning.

Exempel på sådant vi kan hjälpa till med:  

 • Besvär från hand, underarm och armbåge - bedömning, rehabilitering samt ortosutprovning- och tillverkning.
 • Postoperativa/posttraumatiska skador i hand, underarm och armbåge.
 • Stressrelaterade besvär.
 • Vardagsrevidering - när rutiner brister (ReDO - Redesigning Daily Occupations)  
 • Sömnproblematik.
 • Förskrivning av hjälpmedel.
 • Bedömning av boendemiljö och vid behov att initiera bostadsanpassning.
 • Bedömning av ADL (aktiviteter i dagliga livet)/aktivitetsförmåga - fysiska, psykiska och kognitiva funktioner.
 • Hembesök för bedömning och åtgärder utifrån behov.
 • Minnesbedömning.
 • Funktions - och aktivitetsbedömningar.
 • Graviditet - stickningar/domningar i fingrar eller hand.
 • Vardagsergonomi.
 • Förflyttningsteknik.
 • Intyg - bostadsanpassning och färdtjänst.
 • Samordnad vårdplanering/samordnad induviduell plan.
 • Vid behov handledning/instruktion till vårdpersonal vid t.ex. hjälpmedelsanvändning och förflyttning.
 • Paraffinbad.

Behandling/åtgärd sker individuellt eller i grupp.