1094 dagar senare

2016-03-01 till 2019-02-28

1094 dagar

Så länge har projekt RättVisat funnits och finansierats av Allmänna Arvsfonden. Tack! Vi hade aldrig kunnat genomföra detta utan ekonomiskt stöd från er. Arvsfonden har varit lyhörda för våra behov och finansieringen har varit nyckeln för oss att kunna driva detta till den succé som det  blivit. www.arvsfonden.se

Nu är det dags för oss att fortsätta själva och vi har en lösning framåt som sporrar oss att vara lika drivande och positiva. Följ oss här eller på Facebook och Instagram.