Med vår vision ”Ett medmänskligare samhälle” i bakhuvudet vill vi hitta nya – och ibland lite oväntade – vägar att påverka samhället.

Att hålla i öppna seminarier, samtal, debatter och diskussioner är ett. Välkommen att ta del av de aktiviteter som Bräcke diakoni håller i. Här presenterar vi det som händer, så att du har möjlighet att hänga på och med. 

Välkommen!