Program

Välkommen på någon av våra öppna seminarier. Programmet uppdateras löpande.

Vill du få programmet till dig? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Tidigare programpunkter  

 

18/10

SE MIG, HÖR MIG!
Tillsammans skapar vi framtidstro för unga i Göteborg

Tid: 15.00-16:30
Plats: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltagande till henrik.orrbeck@reningsborg.se

Vi träffar stadens unga i våra verksamheter varje dag. Hur står det till med framtidstron? Och vad behöver vi bygga vidare på?

Nicklas Sandgren – Verksamhetschef Sociala Företag
Jag tror så mycket på detta att komma i arbete, för det kan sen leda till andra positiva saker. Och det räcker inte med en praktikplats, det måste få bli på riktigt, något att bygga sitt liv omkring.

Belton Mubiru – Trygghetsvärd på Tynneredsskolan
Att se och höra unga är att ge dem tid. När du har tid och lyssnar, är de beredda att lyssna tillbaka. Detta har skapat en skolmiljö som gynnar både lärare och elever.

Henrik Orrbeck – Utvecklingsledare
Vanliga samtal mellan barn och vuxna, oavsett var dessa sker, är oändligt betydelsefulla och ofta väldigt underskattade.

Matilda Brinck-Larsen – Verksamhetsansvarig Agape
Vi kan välja att inkludera de unga som kommit hit, eller så får vi hantera konsekvenserna av att vi inte gjort det.

23/10

Stöd i sorgen genom sociala medier

Tid: 15.00-16:00
Plats: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltagande här. 

Ett barns död är bland det svåraste man kan drabbas av, det är ett närmast tabubelagt ämne som man ofta undviker att prata om. I vårt samhälle har döden flyttat långt bort och in på institutioner. Vi känner oftast ingen med liknande erfarenheter som man kan lära sig av i sorgearbetet. 

Sociala medier kan ge sörjande föräldrar nya möjligheter att bearbeta sorgen, få stöd och kontakt med andra som delar erfarenheterna, på sätt som inte riktigt funnits tidigare. Mobil teknologi möjliggör omedelbar kontakt när behovet av stöd är akut.

Möt Ylva Hård af Segerstad, docent i Tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör hur digital kommunikation fungerar, både i vardagssammanhang och vid kris. Hör Ylva berätta om sina erfarenheter av ett pågående forskningsprojekt kring sörjande föräldrars användning av sociala medier.

 

8/11

Delaktighet även för personer med psykisk funktionsnedsättning

Tid: 14.00-16:00
Plats: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltagande här.

Alla människor har rätt att vara delaktiga i samhället! Full delaktighet handlar om möjligheten för oss alla att vara delaktiga inom samhällets alla områden, oavsett funktionsförmåga, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

MFD, Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet och arbetar för att hela samhället följer funktionshinderspolitiken utifrån ett rättighetsperspektiv.

Kom och lyssna till Malin Ekman Aldén, generalsekreterare för MFD, som berättar för oss om hur de följer samhällets arbete med fokus på psykiska funktionsnedsättningar.

Eftermiddagen avslutas med en stund för frågor och dialog. Vi bjuder på kaffe och kaka.