Program

Välkommen på någon av våra öppna seminarier. Programmet uppdateras löpande.

Vill du få programmet till dig? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Tidigare programpunkter    

 

Idéburet i Göteborg: Är ledarskap inom idéburen sektor annorlunda?

När: 23/10 kl 15.00-16.30
Var: 
Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur:
 Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltagande till henrik.orrbeck@reningsborg.se

Möt Per Arnevall, egen företagare och tidigare personalchef på GP och Svenska Mässan. Per har 40 års erfarenhet av olika ledarroller inom en rad olika sektorer i samhället. Han kommer att utveckla sin syn på ledarskap utifrån sin mångåriga erfarenhet och utmana oss kring ledarskap, ledarstilar och roller.

I samarbete med Famna Väst och Reningsborg.

Människan bakom diagnosen!

När: 15/11 kl 15.00-16.30
Var: 
Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur:
 Anmäl deltagande här.

Varmt välkomna till ett kostnadsfritt seminarium om att möta människan bakom diagnosen. Hur kan ett gott bemötande minska upplevelsen av utanförskap vid psykisk ohälsa?

Möt Anna-Clara som är Hjärnkollsambassadör med egen erfarenhet av psykisk sjukdom.
Anna-Clara delar med sig av sin historia och olika faktorer som bidragit till hennes återhämtning.

”Jag brinner för ett kärleksfullt och varmt klimat bland oss människor. Mitt namn är Anna-Clara och har en bred kompetens inom psykisk ohälsa: tvångsvård och tvångsåtgärder inom BUP och vuxenpsykiatrin, öppenvård samt HVB-hem. Bipolär sjukdom, psykos, allvarliga ätstörningar, dissociation, trauma och övergrepp m.m.
Det som tar mig framåt är humorn jag ser i allt och min tro på förändring och ständig förbättring. Och min häst givetvis, som jag gärna berättar om.”
//Anna-Clara

Upphandling av välfärd 
– Hur gör civilsamhället? Och hur gör andra länder?

När: 22/11 kl 14.00-16.00
Var: 
Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur:
 Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltagande här.

Detta seminarium följer upp våra tidigare samtal från Almedalen och Arena: Första Lång med ytterligare fler perspektiv på upphandlingar. 

Upphandling organiserar alltmer välfärdens relationer och erbjudanden. Tanken är att med begränsade resurser kunna möta samhällets välfärdsbehov. Upphandling av välfärd verkar dock skilja sig mellan länder och mellan sammanhang. 

EU:s direktiv för upphandling av välfärd implementeras annorlunda i våra grannländer England, Norge och Tyskland. Hur kan det komma sig? Vi får också ta del av tankar från ett pågående forskningsprojekt som berör hur idéburna organisationer hanterar upphandlingar. 

PROGRAM

Inledande presentation utifrån bidrag till en kommande antologi om upphandlingar. I antologin diskuteras upphandling som styrning av välfärden utifrån exempelvis ett internationellt och ett idéburet perspektiv. Vi får också höra mer om ett pågående forskningsprojekt som studerar hur ideella organisationer hanterar upphandlingar genom att exempelvis påverka, undgå eller helt enkelt avstå från att delta i upphandlingar. Efter bidragen avslutas seminariet med ett gemensamt samtal. Seminariet kommer ge utrymme till frågor, diskussioner och samtal. 

Medverkande

Signe Bock Seegard, Institutt for samfunnsforskning
Mats Jutterström, Handelshögskolan i Stockholm
Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Seminariet modereras av Thomas Schneider, Bräcke diakoni.