Program

Välkommen på någon av våra öppna seminarier. Programmet uppdateras löpande.

Vill du få programmet till dig? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Tidigare programpunkter   

 

23/5 Är det fortfarande jag

När: Onsdagen den 23/5 kl 15.00-16.30
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Kostnadsfritt! Anmäl deltagande här. 

Många har upplevt att livet förändras den dagen man av olika skäl behöver ta emot hjälp från andra. Anledningarna varierar, det kan bero på ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Ibland kan man uppleva att ens eget jag döljs så mycket att man ställer frågan: Är det fortfarande jag?

Hur kan jag behålla en positiv självbild och identitet när utseendet, orken eller förmågan inte är vad vi skulle önska eller varit vana vid sedan tidigare? Hur kan jag öka mina möjligheter till delaktighet och inflytande i min vardag? Och vad kan dina närstående, samhället och civilsamhället ge för stöd?

Bräcke diakonis verksamhetsutvecklare Louise Gehandler och Göteborgs Räddningsmissions utvecklingssamordnare Mimmi Edin och volontäransvarig Cia Hansson talar om självbild och identitet. Både ur ett individperspektiv, men också med ett särskilt fokus på det stöd civilsamhället kan ge för att stärka livskvalitet och bryta upplevelse av utanförskap och ensamhet. Förhoppningen är en avslutande dialog kring hur vi på bästa sätt kan samverka för att göra samhället mer tillgängligt för dig som behöver ett extra stöd i vardagen. 

28/5 Bräcke diakoni Personligt ombud presenterar Erfarenhetsrapporten 2017

När: Måndagen den 28/5  kl 14.00-16.30
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Föreläsningen är gratis och öppen för alla men har begränsat antal platser. Anmälan via anmalan.po@brackediakoni.se eller 031-21 72 15 senast 18 maj.

Verksamheten Personligt ombud erbjuder stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi bjuder nu in till en presentation av vår årliga erfarenhetsrapport där vi beskriver de brister som vi, tillsammans med de personer vi stödjer, möter i dagens välfärdssystem.

Vi vill med presentationen göra målgruppens röster hörda och belysa bristerna de möter i kontakten med vård och myndigheter. Vi vill även belysa vad detta får för konsekvenser i personens vardag samt bjuda in till ett samtal kring förbättringsmöjligheter. Med denna skildring av erfarenheter önskar vi inge hopp och en möjlighet till dialog om en förbättring i de stödfunktioner som är till för målgruppen. Kom och gör din röst hörd och ta del av vad vi uppmärksammat under det gångna året.

30/5 Från CP-barn till konstnär – en resa i tid och rum

När: 30 maj kl 15.00-16.30 
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltagande här.

En Multimedia-föreläsning med hjälp av talsyntes av och med f.d. Bräcke-eleven och konstnären Sven-Erik Johansson. En livshistoria och en resa i tid och rum som startar på Uddevalla Lasarett den 22 november 1951 och sträcker sig fram till våra dagar. 

Efter föreläsningen finns utrymme för frågor och samtal. 

I anslutning till Arenan finns Kök:17 där du kan köpa dig kaffe med tilltugg.

Mitt namn är Sven-Erik Johansson och jag bor i det vackra Skärhamn på Tjörn. Jag är 66 år ung och gravt funktionshindrad pga en CP-skada i min tidiga barndom.

Men jag har lärt mig att leva med mitt svåra handikapp och inte fokusera så mycket på svårigheterna. Istället försöker jag se de möjligheter som livet ger, trots allt.

Min livsfilosof: SE MÖJLIGHETERNA - INTE SVÅRIGHETERNA som jag gärna delar med mig av. Den grundlades under min tid son elev (1958 - 1971) vid Bräcke Östergård (nuvarande Bräcke diakoni) i Göteborg.

Sedan länge har jag drömt om att föreläsa och dela med mig av mina erfarenheter, men eftersom jag har betydande talsvårigheter och allt för liten lungkapacitet för att hålla ett längre anförande har detta hittills inte varit möjligt.

Inte förrän nu när jag har kommit över två nya dataprogram. Det ena är ett talsyntesprogram som kan läsa upp skriven text, till och med med flera olika röster. Det andra är ett filmredigeringsprogram.

Jag har lyckats få 10 olika dataprogram att samarbeta. Det har inte varit lätt men det gick till slut.

Min Föreläsning heter: ”Från CP-barn till konstnär”. Den handlar om min livsresa som startar på Uddevalla Lasarett den 22 november 1951 och sträcker sig fram till våra dagar. Det är en "produktion" i Multimedia som tagit mig tre år att framställa. Det har varit mycket kreativt och roligt att se den växa fram.

 

Programmet uppdateras löpande...