Program

Välkommen på någon av våra öppna seminarier. Programmet uppdateras löpande.

Vill du få programmet till dig? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Framtidens cancerrehabilitering –  hur borde det fungera?

När: Onsdagen den 23 oktober kl. 14.00-16.00
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltaganende här. 

Dagens cancerrehabilitering är varken jämlik, jämställd eller tillräcklig. Långt ifrån alla cancerdrabbade får möjlighet till rehabilitering.

Idag sker rehabiliteringen av cancerpatienter som en isolerad händelse, trots behovet av rehabilitering under resterande livet.

Nya innovativa arbetssätt och modeller behöver utvecklas som sker i nya konstellationer av samverkan (hälso- och sjukvård, försäkringskassan, forskning, friskvård och beslutsfattare) och som inkluderar de cancerdrabbade i hela processen.

Välkommen till en eftermiddag som inleds med att Eva Hansen, generaldirektör på Cancerrehabfonden ger sin bild av hur läget ser ut idag. Därefter följer inspel från verkligheten: vad tycker patienterna själva. Passet avslutas med ett samtal om behovet av kunskap, patientinflytande och samordning.

Sprid gärna inbjudan!

 

IOP - Vårdkedjan demens

När: Fredagen den 6 september mellan kl 10.00-14.00
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: IOP-dagen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch, så vi behöver veta om du kommer. Anmäl dig här.

Välkommen till en idérik dag där vi bland annat presenterar forskningsresultat kring ”Vårdkedja demens” och tillitsbaserad styrning och ledning.

Alingsås kommun och Bräcke diakonis IOP (Idéburet offentligt partnerskap) kring vårdkedjan för personer med demenssjukdom har nu pågått sedan oktober 2016. Och mycket har hänt sedan starten för tre år sedan. Men vad? Och hur kan din organisation eller verksamhet dra nytta av lärdomar från IOP-samarbetet i Alingsås? Välkommen till en inspirerande och lärorik dag där vi fördjupar oss i forskningsresultat och diskuterar arbetssätt.

Delar ur programmet:

  • Resiliens i vårdkedjan kring personer med demenssjukdom - resultat från en forskningsstudie inom ramen för Tillitsdelegationen – Mattias Elg, Linköpings Universitet
  • Tillitsbaserad styrning och ledning 
  • Sektorsövergripande samverkan - exemplet IOP mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni – Louise Yngve, Alingsås kommun
  • Paneldebatt om forskningsresultaten samt arbetet med utvecklingen av den sammanhållna vårdkedjan

Dagen modereras av Thomas Schneider, utvecklingschef på Bräcke diakoni.