Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill såklart att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Följande text beskriver hur brackediakoni.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, våra kända tillgänglighetsproblem och hur du går tillväga för att rapportera brister till oss - så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) version 2.1.

Så kan du rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre i fråga om webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker tillgänglighetsproblem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du inte tycker att den uppfyller rådande lagkrav, meddela oss så att vi får kännedom om, och kan åtgärda problemet.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen kan du mejla oss på info@brackediakoni.se eller ringa vår växel på nummer: 031-50 25 00

DIGG sköter tillsyn

Ansvar för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Utveckling av webbplatsen

Vi har gjort en intern granskning av webbplatsen utifrån WCAG 2.1 av utvalda delar av brackediakoni.se. Senaste bedömningen gjordes den 9 februari 2021. Granskningsmetod: Intern expertis samt digitala tillgänglighetsverktyg.

Granskningen visar följande förbättringsförslag som vi håller på att åtgärda:

 • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (WCAG 1.3.2, level A)
 • Skriv beskrivande sidtitlar (WCAG 2.4.2, level A)
 • Skriv tydliga länkar (WCAG 2.4.2 level A)
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet (WCAG 2.1.1 level A)
 • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ. (WCAG 1.1.1 level A)
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (WCAG 1.4.3  level AA)
 • Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (WCAG 1.4.11  level AA)
 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text (WCAG 1.1.1 level A)
 • Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video (WCAG 1.2.1 level A)
 • Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer) (WCAG 1.2.2 level A)
 • Möjliggör röststyrning av knappar och kontroller (WCAG 2.5.3 level A)
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel (WCAG 4.1.2 level A)

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni