Tillgänglighet

Bräcke diakonis webbplats är utvecklad enligt gällande webbstandards (för mer information se W3C:s riktlinjer för HTML, WAI och CSS). Sidan är anpassad för alla människor inklusive dem med nedsatt syn eller andra funktionshinder. Tillgänglighet är den viktigaste parametern. Webbplatsen är optimerad för en skärmupplösning på 1024 x 768 eller högre. För att webbplatsen ska fungera optimalt bör JavaScript vara aktiverat.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni