Vår äldreomsorg

Leva livet – hela livet

Nej, vi tänker inte behandla alla lika
Vi vet att du är unik. Du vet själv vad du uppskattar, vad som får dig att må bra och när och hur du vill umgås med andra. Kort sagt är det bara du som är expert på ditt liv. Vi tror på livserfarenhet och att vi med åldern utvecklar vår personlighet. Det är därför vi säger att vi inte behandlar alla lika. Vi gör istället vårt bästa för att bemöta dig just som du vill bli bemött. Din rätt till självbestämmande är alltid vår utgångspunkt. Kroppens åldrande, nedsatta funktioner och svåra sjukdomar påverkar visserligen ofta våra liv på djupet och de förändrar kanske även våra vanor och behov av stöd – men de definierar inte vilka vi är som människor. Det är vår önskan att du ska känna att du får leva ditt liv, utifrån vem du är, hela livet.

Vi bedriver idag äldreomsorg i Stockholm, Göteborg och Alingsås. Framförallt i form av särskilt boende, men vi har också hemtjänst i Linköping, Alingsås och Göteborg samt dagverksamheter i Stockholm. Många av våra verksamheter är särskilt inriktade på att ge stöd till dig som drabbats av demenssjukdom.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni